Görme Engelliler

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Dersleri

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Dersleri

 

 

Çocuk Gelişimi


10. Sınıf Dersleri

1.Gelişim Alanları

2.Anne Çocuk Sağlığı

3.Çocuk Ruh Sağlığı

4.Çocuk Beslenmesi

5.Mesleki Gelişim

6.Müzik Etkinliği

7.Erken Çocukluk Ve Özel Eğitim ilkeleri Ve Kurumları

11. Sınıf Dersleri

1.Erken Çocukluk Programı

2.Drama

3.Oyuncak Yapımı

12. Sınıf Dersleri

1.İşletmelerde Beceri Eğitimi

2.Animasyon